NGÀY CHỦ NHẬT XANH

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05/6/2018, sáng chủ nhật ngày 03/6/2018 Đoàn thanh niên - Hội sinh viên viện Môi trường trường Đại học Hàng Hải Việt Nam phối hợp cùng đoàn phường Đằng Giang tổ chức buổi ra quân làm vệ sinh môi trường tại khu vực phường Đằng Giang. Buổi ra quân xoá quảng cáo rao vặt trái phép, thu gom rác thải, thu được hàng trăm quảng cáo trái phép và làm sạch tuyến đường khu vực An Đà.