Giới thiệu

Viện Môi trường được thành lập ngày 22/05/2015 theo quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn: Kỹ thuật môi trường và Hóa học. Sự thành lập Viện Môi trường là một xu thế phát triển tất yếu góp phần xây dựng trường ĐHHHVN trở thành trường trọng điểm quốc gia với mục tiêu là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng và đa ngành.

Hiện nay, Viện Môi trường có nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho hai chuyên ngành: Kỹ thuật... xem thêm

Bộ môn Kỹ thuật môi trường


Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập ngày 10/10/2002 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học hàng hải Việt Nam. Ngày 22/5/2015, Bộ môn Kỹ thuật môi trường sáp nhập với Bộ môn hoá học để phát triển thành Viện Môi trường theo Quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. xem thêm

Danh sách Giảng viên

Bộ Môn Hóa học


Năm 1976, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Hàng hải, khi đó bộ môn Hóa học được thành lập với nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ sở Hóa học cho các ngành trong trường và môn dầu mỡ nước cho ngành Máy tàu biển…Năm 1993, bộ môn giảng dạy thêm môn Môi trường và bảo vệ Môi trường cho các ngành trong toàn trường. Năm 2014, Nhà trường đã quyết định bộ môn hóa mở ngành đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Hóa dầu và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015-2016. xem thêm

Danh sách Giảng viên