Giới thiệu Bộ môn Hoá học

Body: 

Năm 1976, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Hàng hải, khi đó bộ môn Hóa học được thành lập với nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ sở Hóa học cho các ngành trong trường và môn dầu mỡ nước cho ngành Máy tàu biển…Năm 1993, bộ môn giảng dạy thêm môn Môi trường và bảo vệ Môi trường cho các ngành trong toàn trường. Năm 2014, Nhà trường đã quyết định bộ môn hóa mở ngành đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Hóa dầu và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015-2016.

Trưởng bộ môn Hóa học qua các thời kỳ:

  • Từ năm 1976-1979: CN. Bốc Quốc Chí.
  • Từ năm 1984-1987: PGS. Nguyễn Đình Chí
  • Từ năm 1987-1991: ThS. Đỗ Thị Thành
  • Từ năm 1991-2002: PGS.TS. Ngô Kim Định
  • Từ năm 2002-2007: ThS. Nguyễn Công Thóa
  • Từ năm 2007-2010: TS. Nguyễn Ngọc Khang
  • Từ năm 2010-2015: TS. Phạm Tiến Dũng.
  • Từ năm 2015-đến nay: TS. Phạm Thị Dương

Nhân sự Bộ môn Hoá học:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Học hàm/Học vị

1 Phạm Tiến Dũng 1975 Viện trưởng Tiến sĩ

2

Phạm Thị Dương

1980

Trưởng Bộ môn

Tiến sĩ

3

Võ Hoàng Tùng                  1983

Giảng vên

Tiến sĩ

4

Trương Thị Hạnh

1982

Giảng viên

Thạc sĩ

5

Phạm Thị Hoa

1979

Giảng viên

Thạc sĩ

6

Tạ Thị Lương

1993

Giảng viên

Thạc sĩ

7

Nguyễn Thị Hồng Vân

1983

Giảng viên

Thạc sĩ

8

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

1980

Giảng viên

Thạc sĩ

9

Nguyễn Thị Như

1986

Giảng viên

Tiến sĩ

10 

Trần Thị Thu Trang

1983

Kỹ thuật viên

Thạc sĩ

11

Nguyễn Thị Đào

1989

Kỹ thuật viên

Kỹ sư

 

       

Hiện tại Bộ môn Hoá học phụ trách việc quản lý và giảng dạy ngành học Kỹ thuật Công nghệ Hóa học.

 

Ảnh minh họa: