Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật môi trường

Bộ môn Kỹ thuật môi trường được thành lập ngày 10/10/2002 theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học hàng hải Việt Nam.

Ngày 22/5/2015, Bộ môn Kỹ thuật môi trường sáp nhập với Bộ môn hoá học để phát triển thành Viện Môi trường theo Quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Cơ cấu nhân sự của Bộ môn gồm có 20 cán bộ giảng viên:

 • TS. Nguyễn Xuân Sang - Trưởng Bộ môn
 • ThS. Bùi Đình Hoàn - Phó Viện trưởng
 • Th.S Trần Hữu Long - Phó Viện trưởng
 • PGS.TS. Ngô Kim Định - Giảng viên
 • ThS. Trần Anh Tuấn - Giảng viên
 • ThS. Đinh Thị Thuý Hằng - Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Hoàng Yến - Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc - Giảng viên
 • ThS. Bùi Thị Thanh Loan - Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Thị Thư - Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Thị Tâm - Giảng viên
 • KS. Nguyễn Thị Thùy Linh - Trợ giảng
 • KS. Nguyễn Thị Nương - Trợ giảng
 • KS. Nguyễn Thị Thu - Trợ giảng
 • ThS. Trương Văn Tuấn - Giảng viên
 • ThS. Nguyễn Thị Thuý Nhung - Giảng viên
 • ThS. Ngô Thị Vân Anh - Kỹ thuật viên
 • ThS. Trịnh Thị Thu - Kỹ thuật viên
 • KS. Bùi Thị Huế - Kỹ thuật viên
 • ThS. Nguyễn Thị Hà - Giáo vụ

Bộ môn Kỹ thuật môi trường đảm nhiệm việc quản lý và giảng dạy cho ngành đào tạo Kỹ thuật môi trường hệ đại học chính quy (mã số 23.04.10) theo quyết định số 695/QĐ-BGD&ĐT ngày 18/2/2002. 

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIỆN MÔI TRƯỜNG

484 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Văn phòng Viện: Tòa nhà A6, P. 405 (tầng 4)

Email: vienmoitruong@vimaru.edu.vn

Điện thoạil: 02553.735.628