Danh sách Giảng viên bộ môn Hóa học

Hình ảnh Họ tên Lý lịch khoa học

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phạm Thị Hoa

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phạm Tiến Dũng

Microsoft Office document icon 17. LLKH Pham Tien Dung.doc

Ngô Thị Hồng Nga

File LLKH Ngo Thi Hong Nga.docx

Nguyễn Thị Như

Microsoft Office document icon 24. LLKH Nguyen Thi Nhu.doc

Trương Thị Hạnh

Microsoft Office document icon 22. LLKH Truong Thi Hanh.doc

Nguyễn Thị Đào

File LLKH Nguyen Thi Dao.docx

Tạ Thị Lương

Microsoft Office document icon 26. LLKH Ta Thi Luong.doc

Vũ Minh Trọng

PDF icon 19. LLKH Vu Minh Trong.pdf

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIỆN MÔI TRƯỜNG

484 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Văn phòng Viện: Tòa nhà A6, P. 405 (tầng 4)

Email: vienmoitruong@vimaru.edu.vn

Điện thoạil: 02553.735.628