Cơ cấu tổ chức

Body: 

Hiện tại, Viện Môi trường có 31 cán bộ, giảng viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy và các công tác khác tại Viện, trong đó có 01 Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, 07 Tiến sỹ và tiến sỹ khoa học, 21Thạc sỹ, 01 Kỹ sư.

a. Chi bộ viện Môi trường: Có 32 Đảng viên là Cán bộ, giảng viên và 13 Đảng viên là Sinh viên.

         - Bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Tiến Dũng

         - Phó bí thư chi bộ: Đ/c Bùi Đình Hoàn

b. Lãnh đạo viện

         - Viện trưởng: TS. Phạm Tiến Dũng

          - Phó viện trưởng: TS. Trần Hữu Long

c. Bộ Môn Kỹ thuật Môi trường:

         - Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Sang

d. Bộ Môn Hóa học:

         - Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Dương

e. Liên chi đoàn TNCSHCM:

         - Bí thư  : ThS. Nguyễn Thị Nương

         - Phó bí thư : ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh      

f. Công đoàn Viện:

         - Chủ tịch công đoàn: ThS. Bùi Thị Thanh Loan

        - Phó chủ tịch công đoàn: ThS. Trương Thị Hạnh

Ảnh minh họa: