Cơ cấu tổ chức

Hiện tại, Viện Môi trường có 31 cán bộ, giảng viên đang trực tiếp tham gia giảng dạy và các công tác khác tại Viện, trong đó có 01 Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, 05 Tiến sỹ và tiến sỹ khoa học, 19 Thạc sỹ, 6 Kỹ sư, Cử nhân.

a. Chi bộ viện Môi trường: Có 32 Đảng viên là Cán bộ, giảng viên và 13 Đảng viên là Sinh viên.

         - Bí thư chi bộ: Đ/c Bùi Đình Hoàn

         - Phó bí thư chi bộ: Đ/c Phạm Thị Dương

b. Lãnh đạo viện

         - Viện trưởng: TS. Phạm Tiến Dũng

         - Phó viện trưởng: ThS. Bùi Đình Hoàn

         - Phó viện trưởng: ThS. Trần Hữu Long

c. Bộ Môn Kỹ thuật Môi trường:

         - Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Xuân Sang

d. Bộ Môn Hóa học:

         - Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Dương

         - Phó Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Minh Trọng

e. Liên chi đoàn TNCSHCM:

         - Bí thư Nguyễn Thị Thuỳ Linh

f. Công đoàn Viện:

         - Chủ tịch công đoàn: ThS. Bùi Thị Thanh Loan

        - Phó chủ tịch công đoàn: TS. Vũ Minh Trọng

Liên hệ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

VIỆN MÔI TRƯỜNG

484 Lạch Tray - Kênh Dương - Lê Chân - Hải Phòng

Văn phòng Viện: Tòa nhà A6, P. 405 (tầng 4)

Email: vienmoitruong@vimaru.edu.vn

Điện thoạil: 02553.735.628