Tuổi Trẻ Hải Phòng Chung tay xây dựng Nông thôn mới 2022

Các bạn sinh viên tình nguyện VMT đã hoàn thành công tác chuẩn bị và đón tiếp đại biểu, khách mời góp phần thành công Chương trình "Tuổi Trẻ Hải Phòng Chung tay xây dựng Nông thôn mới 2022" tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng