VIỆN MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN K61

Ngày 16,18/10, tại trung tâm thể thao đa năng và phòng họp 3.3 A1 trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Viện Môi Trường đã tổ chức các chương trình chào đón Tân sinh viên K61.