Nghiệm thu các đề tài NCKH cấp trường năm học 2016 - 2017

Chào mừng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2017 với chủ đề "Sống hài hoà với thiên nhiên", Viện Môi trường tổ chức nghiệm thu 10 đề tài NCKH cấp trường năm học 2016 - 2017 với 7 đề tài đạt loại Xuất sắc và 3 đề tài đạt loại Khá.

Các đề tài được Hội đồng đánh giá cao trong việc tập trung nghiên cứu giải quyết các vấn đề mang tính thời sự, phù hợp với chủ trương bảo vệ môi trường và phát triển bền vững của Chính phủ và các Bộ ngành liên quan.

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi nghiệm thu: