NGHIỆM THU NCKH SINH VIÊN NĂM 2020-2021

Ngày 20/4/2021 tại phòng họp Viện Môi trường, Tầng 1 nhà A12, Viện Môi trường đã tiến hành nghiệm thu 04 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020-2021.