Viện Môi trường tham dự Hội thảo quốc tế về “Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng”

Với mục tiêu xây dựng chương trình hành động trong lĩnh vực vận tải biển có trách nhiệm - Hàng hải xanh ở quy mô quốc gia và quốc tế bằng cách tạo lập sự hiểu biết chung về các mối đe dọa từ hoạt động hàng hải đến môi trường biển, các hành động ưu tiên và các bước tiếp theo cho sự phối hợp khu vực, sáng 17/4 Trường Đại học Hàng hải Việt Nam (VMU), Hội thiên nhiên & Môi trường biển (VAMEN) và Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (PE) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế về "Vận tải biển xanh khu vực Thái Bình Dương mở rộng", với sự tham gia của các nhà khoa học, học giả và các chuyên gia nghiên cứu về tài nguyên môi trường biển trong nước và quốc tế.

Hội thảo lần này tập trung thảo luận về các chủ đề như các quy định về kiểm soát phát thải trong hoạt động hàng hải nhằm hạn chế ô nhiễm không khí, nước ở các vùng biển ven bờ và các thành phố cảng; hoạt động hàng hải trong các khu vực cần được bảo vệ để ngăn chặn thiệt hại cho san hô và các va chạm với loài động vật có vú và rùa biển; “Các vùng biển ùn tắc” gây nguy cơ tràn dầu và xây dựng các biện pháp định tuyến luồng an toàn; các xu hướng thương mại và vận tải toàn cầu có liên quan; hình thành liên minh phi chính phủ (NGO) để vận động cho “Hàng hải xanh” ở khu vực Thái Bình Dương mở rộng; những thách thức về môi trường hàng hải địa phương và các xu hướng thương mại vận tải toàn cầu.

Viện Môi trường cùng với Trung tâm Đào tạo và Tư vấn KHCN Bảo vệ môi trường thuỷ đã cử cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo và đã đóng góp một bài phát biểu về Phòng chống ô nhiễm biển từ tàu thông qua việc thành lập các Vùng biển đặc biệt nhạy cảm (PSSAs) trong vùng biển Việt Nam và khuyến nghị cho khu vực Đông Nam Á.

 

(theo www.vimaru.edu.vn)