Đại hội Công đoàn bộ phận Viện Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020

Ngày 22/5/2017, tại phòng Hội thảo quốc tế số 1, Viện Môi trường tổ chức Đại hội Công đoàn bộ phận với sự có mặt của 27 công đoàn viên trong Viện bao gồm 03 đại biểu đương nhiệm, 02 đại biểu chỉ định và 22 đại biểu được bầu từ Hội nghị công đoàn các Bộ môn.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành gồm 3 đồng chí:

- Đ/c Trần Anh Tuấn: Phó trưởng Bộ môn Kỹ thuật môi trường

- Đ/c Vũ Minh Trọng: Phó trưởng Bộ môn Hoá

- Đ/c Bùi Thị Thoanh Loan: Giảng viên Bộ môn Kỹ thuật môi trường

 

Ban chấp hành Công đoàn Viện Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã họp phiên đầu tiên và thống nhất kết quả bầu cử các chức vụ như sau:

- Đ/c Bùi Thị Thanh Loan: Chủ tịch công đoàn

- Đ/c Vũ Minh Trọng: Phó Chủ tịch công đoàn

- Đ/c Trần Anh Tuấn: Uỷ viên

 

Ban chấp hành Công đoàn Viện Môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2020 tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thi đua trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, các hoạt động phong trào do Viện và Nhà trường phát động.