GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Body: 

Tháng 9/2021, Chuyên ngành Kỹ Thuật Môi Trường, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Kiểm định Chất lượng chương  trình đào tạo ( Đã được công bố công khai trên trang Web của trung tâm từ số 106-109)

Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng chương trình đào tạo là minh chứng đánh giá  Chương trình đào tạo của ngành Kỹ thuật Môi trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành.

Giấy chứng nhận Kiểm định Chất lượng chất lượng chương trình đào tạo là kết quả của sự nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của cán bộ, giảng viên, nhân viên của Viện Môi trường luôn mong muốn đem đến một môi trường học tập chất lượng phục vụ người học và tiếp cận các tiêu chuẩn khu vực,...

Từ ngày 18-22/6/2021, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tiến hành khảo sát chính thức tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các hoạt động: Nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, phỏng vấn các nhóm đối tượng trong và ngoài trường, bao gồm nhóm lãnh đạo nhà trường, cán bộ hành chính đoàn thể, cán bộ quản lý chuyên môn, giảng viên, nhân viên hỗ trợ, người học ở các bậc hệ, cựu sinh viên và người tuyển dụng; Quan sát thực địa các cơ sở, làm việc trực tiếp với các cán bộ phụ trách công tác chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc trường,…phục vụ công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo. Sau hơn năm ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và đúng quy định, Đoàn Chuyên gia đánh giá ngoài đã báo cáo kết quả sơ bộ đánh giá chất lượng tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đoàn đã ghi nhận những thành quả của tập thể cán bộ và người học của Bộ môn cũng như Viện môi trường đã đạt được trong 05 năm qua; ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của thầy và trò để Viện Môi trường có được những kết quả như hiện nay. 

Đây là một dấu mốc quan trọng của Viện Môi trường trong năm 2021, là minh chứng cho nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Viện Môi trường trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: