Giới thiệu

Body: 

Viện Môi trường được thành lập ngày 22/05/2015 theo quyết định số 1302/QĐ-ĐHHHVN-TCCB của trường Đại học Hàng hải Việt Nam trên cơ sở sáp nhập hai bộ môn: Kỹ thuật môi trường và Hóa học. Sự thành lập Viện Môi trường là một xu thế phát triển tất yếu góp phần xây dựng trường ĐHHHVN trở thành trường trọng điểm quốc gia với mục tiêu là cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng và đa ngành.

Hiện nay, Viện Môi trường có nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho hai chuyên ngành: Kỹ thuật Môi trường và Kỹ thuật Công nghệ Hóa học thuộc hai lĩnh vực then chốt về Môi trường và lọc hóa dầu phụ vụ cho sự phát triển kinh tế bền vững của đất nước hiện tại cũng như trong tương lai. Đồng thời, Viện giảng dạy một số môn cho các ngành trong trường. Hiện nay, ngoài đào tạo hệ đại học Viện Môi trường đã đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật Môi trường.

Song song với nhiệm vụ đào tạo, Viện Môi trường còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học. Trong thời gian qua, Viện đã chủ trì, hoàn thành nhiều đề tài khoa học, nhiệm vụ môi trường cấp Bộ, thành phố và các đề tài cấp trường. Nhiều đề tài khoa học có giá trị thực tiễn và được đánh giá cao.

Lịch sử hình thành và phát triển của Viện Môi trường được khởi đầu từ rất sớm cùng với sự hình thành và phát triển của trường ĐHHHVN. Năm 1976, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Trường Đại học Hàng hải, khi đó bộ môn Hóa học được thành lập với nhiệm vụ giảng dạy các môn cơ sở Hóa học cho các ngành trong trường và môn dầu mỡ nước cho ngành Máy tàu biển…Năm 1993, bộ môn giảng dạy thêm môn Môi trường và bảo vệ Môi trường cho các ngành trong toàn trường. Đến năm 2002, bộ môn Kỹ thuật Môi trường được thành lập có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư ngành Kỹ thuật Môi trường và giảng dạy một số môn cho các ngành khác. Năm 2014, Nhà trường đã quyết định bộ môn Hóa học mở ngành đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Hóa dầu và bắt đầu tuyển sinh từ năm 2015-2016. Với định hướng phát triển của trường trọng điểm Quốc gia, Nhà trường đã thành lập Viện Môi trường tiền thân là hai bộ môn Kỹ thuật Môi trường và Hóa học để phụ vụ đào tạo hai ngành trên và giảng dạy một số môn cho các ngành khác trong trường.

Trải qua một chặng đường dài phát triển, giờ đây nhiều thế hệ sinh viên Viện Môi trường đã lan tỏa đi khắp mọi miền nắm giữ nhiều trong trách đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Với bề dày truyền thống, tiếp bước các thế hệ thầy trò đi trước Viện Môi trường sẽ vững tin xây dựng Viện ngày càng phát triển, khẳng định vị thế của mình, phấn đấu là địa chỉ đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng, uy tín trong nước và quốc tế.

Ảnh minh họa: