THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019 - VIỆN MÔI TRƯỜNG

Thông báo tuyển sinh Đại học chính quy năm 2019 - Viện Môi trường.
Chuyên ngành:

- Kỹ thuật Môi trường
- Kỹ thuật Công nghệ Hoá học.