Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học

Giới thiệu chuyên ngành

Chuyên ngành Kỹ thuật Công nghệ Hóa học là chuyên ngành được đào tạo tại Viện Môi trường - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam với mục tiêu đào tạo kỹ sư Kỹ thuật Công nghệ hóa học với những năng lực và phẩm chất chủ yếu sau:

  • Nắm vững các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành về Hóa học và những kiến thức cốt lõi của chuyên ngành Công nghệ hóa học, những kiến thức cốt lõi về kỹ thuật sản xuất các hợp chất hóa học cơ bản.
  • Kỹ sư Kỹ thuật Công nghệ Hóa học ra trường có kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để triển khai sản xuất, nghiên cứu và sáng tạo khoa học, có khả năng lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện các công việc trong lĩnh vực công nghệ hóa học.

Sinh viên có kiến thức và kỹ năng xã hội phù hợp, có kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, có khả năng giao tiếp tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu.

Sau khi ra trường sinh viên cũng có thể làm việc trong các lĩnh vực khác liên quan đến hóa chất và vật liệu; có thể tiếp tục học tập nghiên cứu Sau đại học.